Prezentare

coperta Revista ştiinţifică de Educaţie,Sport şi Sănătate (ISSN 2344-5645, ISSN-L 1453-0201), ”Gymnasium” a apărut în anul 1994 în editura Alma Mater a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău cu câte un volum în fiecare an. Apariţia sa a continuat începând cu 2004 cu câte 2 volume pe an sub egida aceleiaşi titulaturi şi edituri.

În cuprinsul revistei se regăsesc anual lucrări de specialitate din domeniul Educaţie fizică şi sport, tematica lucrărilor încadrându-se în standardele activităţii domeniului nostru. Revista are caracter interdisciplinar, sfera de activitate a ştiinţelor educaţiei şi sănătăţii, orientat pe domeniul fundamental de ştiinţe: Educaţie fizică şi sport.

Această publicaţie a apărutdin necesitatea de a disemina rezultatele cercetătorilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii din Bacău şi a altor facultăţi din România sau dn străinătate, în ceea ce priveşte activitatea în acest domeniu.

Ne-am extins aria de comunicare ştiinţifică în mai multe specializări precum educaţia fizică şi sportivă, sportul de înaltă performanţă, kinetoterapia, managementul sportiv, educaţie fizică la persoanele cu handicap, loisir şi sport adaptat.

Nivelul ştiinţific al revistei a atras în timp mai mulţi colegi şi personalităţi importante ale domeniului de la instituţii de învăţământ superior naţionale, drept pentru care la numai patru ani de la apariţie a fost recunoscută la categoria D, CNCSIS. Prin extinderea colaborărilor cu facultăţi similare din lumea întreagă, am reuşit să creştem nivelul ştiinţific al revistei şi să persificăm conţinutul cercetărilor, lucru cares-a concretizat prin obţinerea categoriei B în urma evaluăriiCNCSîncepând dinanul 2010.

Revista "Gymnasium" a fost acceptată pe Platforma Editorială Română "Scipio", din anul 2011.

Gymnasium este o revistă indexată în numeroase şi importante baze de date internaţionale:

Misiune -"Gymnasium" este o revistă de specialitate cu articole ştiinţifice recenzate, ea oferă acces deschis la conţinutul acestora cu frecvenţă de 2 numere pe an şi sunt accesibile în format PDF, gratuit.

Revista îşi propune să prezinte un acces uşor la cercetările din domeniul fundamental de ştiinţă, Educaţie Fizică şi Sport, acoperind toate aspectele legate de interdisciplinaritatea cumulte alte domeniiprintre carecel al Ştiinţelor Educaţiei şi al Sănătăţii:

 • Activitate fizică adaptată
 • Biomecanică
 • Sporturi de luptă
 • Educaţie fizică şi Sport
 • Antrenament sportiv
 • Jocuri sportive
 • Sporturi inpiduale
 • Kinantropometrie
 • Kinesiologie
 • Educaţie fizică şi sport militar
 • Învăţare motrică şi control
 • Neuroştiinţe
 • Filosofie în sport
 • Ştiinţe politice în sport
 • Sociologie sportivă
 • Fiziologia EFS
 • Psihologia EFS
 • Facilitare în sport
 • Sportul pentru toţi
 • Istoria sportului
 • Informatizare în sport
 • Management în EFS
 • Pedagogia EFS
 • Legislaţie în EFS
 • Medicină sportivă