Instrucţiuni pentru autori

Pentru acceptul publicării unei lucrări de cercetare trebuie respectate aspectele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a revistei Gymnasium în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii.
În acest scop lucrările de cercetare trebuie transmise de către autor (i), în format electronic, în programul Word Microsoft Office la editorul şef.
Articolele vor fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză sau franceză) pentru autorii străini, şi în limba engleză şi română pentru autorii români. Lucrările în limba română vor fi scrise cu diacritice în formatul românesc al tastaturii computerului.
De asemenea, trebuie menţionat în e-mail - ul transmis, sistemul de operare folosit (Windows XP, Windows Vista, etc.), precum şi programul de prelucrare a textului în versiunea Microsoft Office 2003 (sau convertit în aceasta, având extensia “.doc”).

Lucrarea trebuie să fie în format A4, spaţiere la 1 rând, respectând marginile egale de 2 cm pe fiecare parte (sus, jos, dreapta), cu excepţia părţii din stânga, unde va fi de 2,50 cm.

Titlul lucrării va fi scris cu Trebuchet MS, Size 13, Bold, Align Centre.
Numele autorului (lor) sau cercetători vor fi scrise cu Trebuchet MS, font 12, Bold, Align Right, la distanţă de un rând sub titlul lucrării, iar mai jos la un rând se menţionează departamentul, instituţia şi e-mailul persoanei (persoanelor) autorului principal, care vor fi scrise cu Trebuchet MS, font 12, Align Right.
Conţinutul lucrării va fi scris în Times New Roman, mărimea 12, Justified.

Lucrarea trebuie să aibă următoarea structură:
Cuvintele cheie (3-5) se vor scrie la un rând de adresa de e-mail iar la un rând mai jos se redactează abstractul lucrării pentru fiecare variantă a articolului (în limba în care este articolul) care nu trebuie să conţină mai mult de 200 de cuvinte). În conţinutul abstractului nu se admit abrevieri.

Introducerea care va conţine o fundamentare ştiinţifică, scopul şi obiectivele cercetării va fi scris la un rând sub abstract.
Material şi metodă - premisele şi ipotezele cercetării, procedurile şi metodele de cercetare, subiecţii, testele aplicate şi descrierea demersului ştiinţific).
În continuarea conţinutului sunt evidenţiate Rezultatele, Concluziile şi Bibliografia lucrării.

Tabele nu pot fi introduse în text ca fotografii. Tabelele trebuie numerotate în partea superioară, în succesiune logică, urmat de un titlu evident şi succint (Times New Roman, font 11, Bold). Fiecare tabel trebuie să fie citate în text. Tabelele de la alte publicaţii trebuie să fie utilizat cu permisiunea autorului (autorilor), indicarea sursei bibliografice de unde a fost asumat.

Ilustraţiile (grafice, scheme, diagrame, foto, etc) trebuie să fie numerotate în partea de jos, într-o succesiune logică, urmat de un titlu evident şi succint (Times New Roman, font 11, Bold). În text trebuie să existe un sistem de referinţă pentru fiecare ilustraţie. Ilustraţiile din alte publicaţii trebuie să fie utilizate cu permisiunea autorului (autorilor), indicând sursa bibliografică de unde a fost asumat.

Unităţile de măsurare (lungime, înălţime, greutate şi volumu) trebuie să fie exprimată în unităţi metrice (metru-m, kilogram de kg, litri-L, al doilea-uri, sau multipli zecimale). Temperatura trebuie măsurată în gradele Celsius (º C), şi presiunea arteriale în mmHg. Alte unităţi măsurare trebuie să fie exprimate în Unităţi Internaţionale Sistemului (SI).

Bibliografia
Lista bibliografică trebuie să fie dispusă în ordine alfabetică, iar sursele de pe internet la sfârşitul acesteia. Toţi autorii citaţi în text trebuie să apară în bibliografie. Lista surselor bibliografice nu trebuie să conţină referinţe care nu au fost menţionate în text.

Sursele bibliografice reprezentate de reviste vor avea următoarea structură:
NUMELE AUTORULUI/AUTORI, anul publicării, titlul articolului, revista, numărul volumului (numărul anual, numărul suplimentului), numărul de pagini.
Sursele bibliografice reprezentate de cărţi, cursuri, compendii, etc. vor avea următoarea structură: J. WILSON (nume, prenume iniţială), 2009, Contribuţii la dezvoltarea de Educaţie Fizică şi Sport, Editura XYZ, Londra, Marea Britanie.

Pentru materiale electronice, bibliografie va avea următoarea structură:
a) articol în format electronic
b) programul de calculator
c) surse web - va fi dat un link web

În text sunt scrişi toţi autorii în cazul în care există 6 sau mai puţin. Dacă există 7 sau mai mulţi autori, se scriu primii trei autori urmat de "şi alţii".

Aspecte de etică şi copyright

Autorii articolelor trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte conţinutul original al lucrării prin semnarea unui angajament - declaraţie. Aceasta impune inexistenţa unei lucrări similare care să fi fost publicate în altă parte, în orice limbă.
Pentru cifrele sau pasajele de text care au fost deja publicate în altă parte, este necesar ca autorii să obţină permisiunea de la deţinătorul drepturilor de autor (i) şi să includă dovada că o astfel de autorizaţie a fost acordată în momentul prezentării documentelor lor. Orice material primit, fără astfel de dovezi se va presupune că provin de la autori.
De asemenea, autorii acceptă că Gymnasium nu va fi tras la răspundere juridică pentru orice pretenţii de despăgubire.
Drepturile de autor. Drepturile de autor vor fi transmise în e-mail şi conţine rezultatele revizuirii înainte de publicare. Declaraţia va fi semnată şi trimisă prin e-mail, scanate într-un format. JPG.

Procesul de recenzare

Etapa 1

Articolele trebuie trimise în format electronic, în limbile română şi engleză (CD sau e-mail la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it şi copii tipărite (pentru referinţe încrucişate) la: Calea Mărăşeşti 157 Bacău, România

Etapa 2

Articolul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurtă prezentare personală şi un CV profesional (nu mai mult de 120 de cuvinte) care trebuie să conţină date complete de contact, inclusiv cele necesare pentru corespondenţa (telefon şi fax).

Etapa 3

Editorul va selecta materialele în conformitate cu normele tehnice de editare. Refuzul de a fi publicate reprezintă rezultatul procesului de evaluare ştiinţifică, ori un rezultat negativ al verificării cu softul antiplagiat.

Etapa 4

Cel puţin doi membri ai Comitetului Editorial, respectiv al Comitetului Ştiinţific, fac o evaluare iniţială aupra relevanţei ştiinţifice a articolului şi eventuale recomandări de revizuire pentru autori.

Etapa 5

Aprecierea manuscrisului implică doi evaluatori, cu experienţă în domeniul specificat.

Etapa 6

Materiale apreciate din punct de vedere ştiinţific, vor fi reţinute pe o lista de asteptare în vederea  publicării. Lucrările evaluate la un nivel mai scăzut şi care, au primit recomandări de revizuire, vor fi returnate autorului pentru modificări. Materialele fără un minim de calitate ştiinţifică vor fi respinse.

Etapa 7

Lucrările acceptate vor fi publicare în ordinea înscrierii pe lista de publicare.

Etapa 8

După acceptarea articolului şi publicarea acestuia în volumul revistei, autorul îl va primi gratuit.